top of page

Utforsker Knappene og operasjonspanelet til Brother Innov-is 1800Q sy- og quiltemaskin!


 

Innholdsliste

Innov-is 1800Q knapper og operasjonspanel

-Video transkript

-Bilder 


 

Video transkript


Hei! Jamie fra Vinylhobby her og i dag skal vi gå gjennom part 2 av Brother Innov-is NV1800Q sy- og quiltemaskin, nemelig knapper og operasjonspanelet!


Først er da knappene som vi ser her på bildet, så la oss ta en nærmere skikk på dem!

det er seks knapper og en spak det er snakk om her;

-nederst til venstre har vi start/stopp-knappen,

-denne lyser grønt når maskinen er klar til å sy, oransje når spoleapparatet er flyttet til høyre, og rødt når maskinen ikke kan sy som f.eks når foten er løftet

-rett over den er baklengssting-knappen

-og øverst til venstre er festesting-knappen

-og så, til høyre for den er nåleposisjonsknappen,

-ved siden av den er trådklipp-knappen

-og den siste knappen til høyre er fotløfteknappen

-og til slutt er spaken som er hastighetsregulatoren med 3 forsjellige valg


La oss ta en titt på hvordan knappene funker!

Man trykker en gang på start/stopp-knappen for å begynne å sy, og en gang for å stoppe.

Baklengsknappen holder man nede for å sy baklengs, og festesting-knappen syr et enkelt sting når du trykker på den. Hvis du trykker på den flere ganger på et sted, syr den X antall sting på samme sted som kan se litt klumpete ut.

Nåleposisjonsknappen hever eller senker nålen når du trykker på den, og når du trykker to ganger sys et sting. Trådklipp-knappen trykker du på når du er ferdig med å sy for å kutte både under- og overtråden, og fotløfte-knappen løfter og senker foten når du trykker på den.


Her ser vi resultatet, slik ble det ved å trykke på start/sluttknappen, og på enden sydde vi baklengs med baklengssting-knappen, og her ser vi hvordan det ser ut når vi trykker på festings-knappen flere ganger øverst der linjene møtes, og trykket på en gang midt på den loddrette linja her.

Til slutt så har vi hastighetsregulatoren, Tregeste hastighet på maskinen ser slik ut, middels hastighet går litt fortere slik og raskeste hastighet ser sånn ut.


Da er vi ferdig med knappene, så la oss gå videre til operasjonspanelet!

Her er operasjonspanelet, og dette er skjermen. På skjermen ser vi stingkategorien og sømnummeret

-dette er speilvendt

-hjerte er sy en gang/gjenta

-og oppe i hjørne er nålposisjonen

-dette viser hvilke trykkfot du bruker, og sømmen ved siden av

-og nederst er stingbredde, stinglengde og trådspenning


Rundt sjermen er noen taster, øverst er dreietasten, så automatisk baklengs/festetasten, og så automatisk trådklipptasten.

Dette er stingbredde og sidevalg i instillinger, i midten er stinglengde og opp/ned i innstillinger, og dette er trådspening og sømmregulering i innstillinger.


Og så er det de blå knappene du finner til høyre under sjermen:

-dette er innstillingstasten

-dette er speilvendt-tasten

-denne trykker du på for å sy mønstret en gang eller gjenta det

-og den siste er for å starte på starten av et mønster


Det er fire taster ved siden av de blå;

-en manuell minnestast,

-en nullstillingstast,

-en fotbytte/nålbytte knapp

-og en minnesknapp


Da er det de siste tastene.

Tasten oppe i hjørnet er på når du skrur på maskinen, dette er da de forhåndsstilte nyttesømmene.

Den andre tasten trykker du på for å aktivere flere nyttesømmer.

Tredje tasten er for å aktivisere dekorasjonssømmene du ser på bilde, trykk på denne knappen to ganger for å aktivisere flere dekorsømmer, og en tredje gang for å aktivisere de siste dekorsømmene.

Maskinen har fem alfabet. Trykk på den nederste tasten til høyre en gang for å aktivisere gotisk skrift, to ganger for å aktivisere håndskrift, tre ganger for å aktivisere konturskrift, fire ganger for å aktivisere kryllisk skrift, og en femte gang for å aktivisere japansk skrift.


Det var alt for denne gang, besøk nettsiden vår vinylhobby.no for mer!


  

Bilder
 

Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page