top of page

Hvorfor kjøpe symaskin hos faghandel?

Det finnes symaskiner å få kjøpt i ett stort spenn av kvaliteter og prisklasser! I de aller fleste tilfellene, gjenspeiler prisen kvaliteten på varen, f.eks. når det gjelder brukervenlighet, holdbarhet og mulighet for reparasjon

Masseproduserte symaskiner som selges i stormarkeder og andre ikke spesialiserte butikker, er ofte laget av billigere deler av en kvalitet som ikke er ment å vare lenge. De er laget for bruk og kast av billigst mulige materialer

 

Mange er fornøyd med slike maskiner,  den dekker deres behov og forventning. Mange opplever imidlertid at slike maskiner raskt kommer til kort. Forventinger som ikke blir innfridd, fører ofte til frustrasjon og gleden av å sy kan bli helt borte :(. 

Symaskiner som er produsert for nisjemarkedet, de fremstilles for å tilfredsstille brukernes ofte gjennomtenkte behov,  og deres høye krav til kvalitet og funskjoner. Symaskinene selges av symaskinforhandlere som tilbyr kundene hjelp og oppfølging i forhold til varen de kjøper.

 

Ett og samme symaskinmerke kan tilby både billigmaskiner og kvalitetsmaskiner, det kan derfor være vanskelig å skille kvalitet fra kvantitet.

                                                                                                 

I forhold til kjøp av symaskin, handler mye om forventninger og hva den enkelt tenker å bruke maskinen til!

  • De aller fleste produsenter av symaskiner, har såkalte "billigmaskiner" i sitt sortiment. Det vil si symaskiner som koster fra ca 1000 til 3500kr i butikken. 
     

  • Dette er oftest maskiner som er designet for masseproduksjon, der deler, både når deg gjelder plast, elektronikk, og metall har en kvalitet der reparasjon/utskifting ikke vil lønne seg. Ryker delen etter 1/2 eller kanskje 2 år, kjøper man ny maskin. Noen av disse symaskinene har deksler som ikke kan demonteres uten å ødelegge plasten. De kan derfor ikke åpnes for å smøre/bytte deler. Maskinene kan være gode å sy på og ha mange sømmer/funksjoner men kan ofte vise seg å være en "bruk og kast vare".

  • Sy-glede kan absolutt skapes i bøtter og spann, på såkalte masseproduserte billg-maskiner, men den kan drepes like raskt som den kom, siden de ikke kan repareres, eller man har ønsker å bruke en elementær funksjon, ikke finnes, eller fungerer som forventet. Dett kan være alt fra mulighet til god sting-bredde, og lengde, transportørvandring, trykkfotjusteringsmulighet mm.

  • Hvis det er mulighet for å åpne opp maskinen, vil de fleste symaskin-reperatører takke nei til arbeidsoppdraget, da tiden han/hun bruker på å justere/reparere ikke vil svare seg i forhold til varens verdi. Deler til maskinene kan også være svært vanskelig å skaffe, siden forhandlere og reparatører har fokus på å ha deler og tilbehør til maskiner de selv går god for kvalitetsmessig, og dermed har i eget sortiment.

  • Står du fast med noe når det gjelder din symaskin? Der det sjelden butikkpersonalet i dagligvare/supermarked/el.butikker har kunnskap nok innen symaskiner, ulike modeller og søm, til å kunne hjelpe deg videre, mens de fleste fag-handlere har god kunnskap og på som en av sine hovedoppgaver å informere og gi råd i forhold til produkter som er kjøpt hos dem, slik at du blir fornøyd og har god nytte av produktet.

  • De fleste fag-handlere tilbyr service/vedlikehold/reparasjon lokalt, eller har avtale med en reparatør i området, mens garantisaker og reparasjon av maskiner som ikke er kjøpt i faghandelen,  oftest på sendes langt, ofte til utlandet når problemer oppstår. Vanlig service og vedlikehold er vanligvis ikke ett tilbud til deres kunder.

bottom of page