top of page
  • De aller fleste produsenter av symaskiner, har såkalte "billigmaskiner" i sitt sortiment. Det vil si symaskiner som koster fra ca 1000 til 3500kr i butikken. 
     

  • Dette er oftest maskiner som er designet for masseproduksjon, der deler, både når deg gjelder plast, elektronikk, og metall har en kvalitet der reparasjon/utskifting ikke vil lønne seg. Ryker delen etter 1/2 eller kanskje 2 år, kjøper man ny maskin. Noen av disse symaskinene har deksler som ikke kan demonteres uten å ødelegge plasten. De kan derfor ikke åpnes for å smøre/bytte deler. Maskinene kan være gode å sy på og ha mange sømmer/funksjoner men kan ofte vise seg å være en "bruk og kast vare".

  • Sy-glede kan absolutt skapes i bøtter og spann, på såkalte masseproduserte billg-maskiner, men den kan drepes like raskt som den kom, siden de ikke kan repareres, eller man har ønsker å bruke en elementær funksjon, ikke finnes, eller fungerer som forventet. Dett kan være alt fra mulighet til god sting-bredde, og lengde, transportørvandring, trykkfotjusteringsmulighet mm.

  • Hvis det er mulighet for å åpne opp maskinen, vil de fleste symaskin-reperatører takke nei til arbeidsoppdraget, da tiden han/hun bruker på å justere/reparere ikke vil svare seg i forhold til varens verdi. Deler til maskinene kan også være svært vanskelig å skaffe, siden forhandlere og reparatører har fokus på å ha deler og tilbehør til maskiner de selv går god for kvalitetsmessig, og dermed har i eget sortiment.

  • Står du fast med noe når det gjelder din symaskin? Der det sjelden butikkpersonalet i dagligvare/supermarked/el.butikker har kunnskap nok innen symaskiner, ulike modeller og søm, til å kunne hjelpe deg videre, mens de fleste fag-handlere har god kunnskap og på som en av sine hovedoppgaver å informere og gi råd i forhold til produkter som er kjøpt hos dem, slik at du blir fornøyd og har god nytte av produktet.

  • De fleste fag-handlere tilbyr service/vedlikehold/reparasjon lokalt, eller har avtale med en reparatør i området, mens garantisaker og reparasjon av maskiner som ikke er kjøpt i faghandelen,  oftest på sendes langt, ofte til utlandet når problemer oppstår. Vanlig service og vedlikehold er vanligvis ikke ett tilbud til deres kunder.

bottom of page