top of page
ADHD
Tourettes
Autisme

Nevroutviklingstilstander, også kalt nevroutviklingsforstyrrelser,

 er tilstander der nevrologisk og psykologisk utvikling er forsinket eller avvikende fra tidlig barndom. De vanligste nevroutviklingsforstyrrelsene er ADHD, Tourettes syndrom og autismespekterforstyrrelser

Kilde: Statped  Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Bakgrunn for bruk av valgte sympoler i vår egen støttelogo (katt med tekst og symboler), som ble designet for å vise vår støtte  i forhold til  nevroutviklingsforstyrrelser

 

Regnbuens uendelighetssymbol brukes ofte for å representere alle nevroutviklingsforstyrrelser generelt, hvor bl.a. ADHD, Tourettes syndrom og autismespekterforstyrrelser inngår. 

Cari Ebert 

Logoregnbue3des22.jpg
uendelighetssymbolregnbue.jpg
Nevroutviklingstilstande

Fellestrekk ved nevroutviklingsforstyrrelser er blant annet:

  • De fremtrer i barnealder

  • Har sin bakgrunn i forsinket eller avvikende utvikling av sentralnervesystemet

  • De fremstår fra mildt til alvorlig i omfang

  • De har et jevnt utviklingsløp, noe som betyr at de ikke blir bedre eller kan kureres, men heller ikke blir verre

  • Det forekommer mye overlapp mellom tilstandene

  • Genetisk disposisjon er ofte årsak

  • Det finnes ingen behandling som fjerner tilstandene, men tiltak kan bedre fungering og utvikling

uendelighetssymbolgull.jpg

 

Uendelighetssymbolet i gull brukes av mange som ett symbol for autisme

Dette fordi Au er det internasjonale kjemiske symbolet for gull, og A og U er de to første bokstavene i ordet Autisme.

Puslespillsymbolet ble tidligere mye brukt i forbindelse med autisme, men symbolet kan antyde at et autistisk individ er et puslespill som skal løses, snarere enn en person som skal aksepteres, mange gått derfor gått bort fra å bruke puslespillsymbolet

Cari Ebert 

Evightssymbol gull

Vi arbeider med å samle inn inker til artikle som kan være nyttige å lese både for både personer med en av diagnosene, pårørende og/eller for alle andre som ønsker å øke sin kunnskap om nevroutviklinstilstander.

Ta gjerne kontakt hvis du har du tips om artikler som kan passe her? 

ADHDsommerfugl
adhdbutterfly_conw.webp

 

ADHD - sommerfuglsymbolet

ADHD sommerfuglsymbolet, ble til etter inspirasjon fra en ADHD-facebookgruppe, hvor det be diskutert hvilke bilder og symboler folk følte representerte dem og deres ADHD. Sommerfuglen fikk gjenklang hos mange siden dens flagrende ferd fra blomst til blomst, kan sammenlignes med hvordan tankene til en person med ADHD oftest hopper fra den ene til den andre.

Kilde: ADHD Grrl, about the ADHD butterfly

Store utfordringer med kosthold ved autisme

POPULÆRVITENSKAP: Ny forskning viser at personer med autisme har høy forekomst av helseutfordringer som kan ha sammenheng med kostholdet. Det er behov for både kunnskapsoppdatering og økt tverrfaglig samarbeid.

(Sigrun Hope m.fl.)

Artiklsamling
adhdbutterfly_conw.webp

+

uendelighetssymbolgull.jpg

=

uendelighetssymbolregnbue_edited.png

Regnbuefarget evighetssymbol representerer alle diagnoser innen nevroutviklingsforstyrrelser (vi liker å bruke uttrykket nevroutviklingstilstander) De mest kjente er ADHD, A

Evigetssymbol

Hvordan kan det oppleves å leve med en diagnose på autismespektret (og/eller ADHD/Tourettes) ? Vi arbeider med å samle gode, beskrivende artikler om dette emnet!

bottom of page