top of page

 

 

Betaling og vilkår

Du betaler ordren din med kort (vanlige bank-/debetkort eller kredittkort). Du kan også velge å få faktura på kjøpesummen, enten ved å betale samlet når du har mottatt varene, eller å dele opp kjøpesummen over flere avdrag. Dette administreres av vår eksterne samarbeidspartner Klarna.

Du kan også bruke Vipps i handlekurven.

Salgsbetingelser 

Følgende vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av selger. så lenge ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

 

Selger:

VINYLHOBBY - Mysen stoff- og symaskiner

Firmanavn: Amari AS
Kontaktadresse: Høytorpveien 34, 1850 Mysen
E-post: post@amari.no
Telefonnummer: 92 02 15 30
Organisasjonsnummer: 928 722 015 

Kjøper; den person som foretar bestillingen.

PRISER OG LEVERING

Prisene er oppgitt i norske kroner og inkluderer 25% MVA, dersom ikke annet er angitt. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

Vi har flere ulike fraktmetoder du kan velge blant, prisen vil avhenge av hvilket selskap som benyttes og vekten på pakken.

 

Vi sender med; 

  • Posten Pakke i Postkassen: Mindre pakker under 1,5 kg som leveres i postkasse (hvis plass).

  • Posten Servicepakke, pakker opp til 35 kilo.

  • Helt hjem

  • Post Nord

Fraktkostnaden blir beregnet i kassa, etter varetype og vekt,  før man sjekker ut og betaler. Velg den fraktmetoden du ønsker å benytte. Alle fraktalternativer gir deg et sporingsnummer slik at du kan følge med på hvor pakken er, og når estimert levering kan finne sted.

Pakker med Posten til privatkunder koster aldri mer enn 149 kroner. Bestiller du varer for mer enn 2000,- spanderer vi frakten.

Gratis frakt ved kjøp av symaskin.

Ved veldig små bestillinger, f.eks. kun nåler eller trykknapper så sender vi som vanlig brev uten sporing og korrigerer fraktprisen manuelt etter at ordren er registrert. 

Fraktkostnadene beregnes ut fra vekten på varene og vi har som eksempel i tabellen nedenfor angitt hvor mange meter jerseystoff dette som regel vil gjelde for. 1 meter jersey veier ca 350 g. Ribb veier mindre, french terry veier noe mer.

Pristabell for frakt, med billigste alternativ (Helt hjem), oppgitt i norske kroner:

 

1 meter jersey/french terry veier ca 300 gram

Vekt                          Pris 

0-5 kg                       80,-     

401gr-10 kg               140     

GENERELT OM FORSENDELSE 

Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt.

 

Leveringstiden er normalt 1-4 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. Kunde vil få beskjed når varene er sendt eller når endring i ordrestatus foretas.

Vi sender ut en epost ved forsendelse av varen, der sporingsnummer er angitt sammen med nettside ordren kan spores fra, slik at kunden kan følge varen. For eventuell brevpost (ved veldig små bestillinger, f.eks kun nåler eller trykknapper) finnes ingen sporingsmulighet. 

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via epost. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av (postkontor, post i butikk etc).

For uavhentede pakker som sendes i retur (ikke blir hentet ut fra postmottak) blir kunde fakturert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 500 kr eks.mva.

Selger betaler ikke returfrakt for kunde, slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger.

KUNDENS PLIKTER

Den som er registrert som kunde (18 år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

REKLAMASJON

Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

AVHJELP

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

ANGREFRIST

Angrerettloven gjelder ved forbrukerkjøp. Angrefristen er 14 dager. Returkostnadene bæres av forbrukeren. Se Angrerettlovens § 25.

EKSTRAORDINÆRE FORHOLD

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

ENDRING I VILKÅRENE

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

FORCE MAJEUR

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

TAUSHETSPLIKT

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

logoutenamariasgråbakgrunn_edited.png

Salgsbetingelser og betaling

logoutenamariasgråbakgrunn_edited_edited
bottom of page