top of page

Datablad om ingredienser i henhold til 648/2004/EF: Forskrift om vaskemidler.   Link til Pharmacos nettside

  • Inneholder: Mikroorganismer klasse 1

  • Produktet faller ikke inn under retningslinjene for biocider!  Ingredienser i henhold til  EUs vaskemiddelforordning: dufter;  benzisotiazolinon; Bronopol

  • Ikke egnet til konsum. Ikke utsett flasken for direkte sollys. Beskytt flasken mot frost.

 

  • Mikrobiologi er vitenskap hvor mikroorganismer og levende organismer som ikke kan sees med det blotte øye, studeres,.

  • Bactador inneholder utvalgte, biologiske mikroorganismer som formerer seg ved å absorbere, og fordøye substansene som er årsaken til lukten og dermed omdanner smuss til energi, karbondioksid og vann. På denne måten nøytraliserer de lukten fra bunnen av og forhindrer at den oppstår igjen.

  • Bactador har ubegrenset holdbarhet.

  •  I motsetning til probiotiske rengjøringsmidler trenger ikke Bactador ytterligere tilsetningsstoffer for å oppnå effekt og gi en grundig, varig virkning.

  • Bactador-formuleringen er naturlig og miljøvennlig; Den luktnøytraliserende effekten oppnås gjennom fullstendig absorpsjon, fordøyelse og dermed total eliminering av mikroorganismene.

  • Bactador-produkter er naturlige og ufarlige for mennesker og dyr når de brukes som anbefalt.

  • Bactador bruker vegansk formel

bottom of page