Brukerveiledning HTV

PDF FIL I BEDRE OPPLØSNING KAN LASTES NED HER

Under følger en veiledning utarbeidet basert på erfaring med vinylen. Dette er kun veiledende informasjon så prøv deg gjerne frem selv med hvilke instillinger som passer din maskin. Alder / bruk av kniv, temperatur etc kan påvirke instillingene. 

Anbefaler at du tester instillingene på et mindre motiv først for å se at det funker fint på din maskin!

Alle de ulike vinyltypene skal kuttes speilvendt. Dvs legg plastilmen NED i kutter maskinen din og vinylen OPP slik at kniven kutter i vinylen, Speilvend motivet FØR du skal kutte. Det gjør du i programmet som hører til maskinen din. Således trekker du av overflødig vinyl slik at motivet du har laget er igjen på plastfilem. 

Vinylen skal strykes ned i stoffet så da må plastfilmen være opp (mot strykejernet. Strykes / festes på et fast underlag, legg bomullstoff/kjøkkenhandle i mellom slik at strykejernet ikke er i direkte kontakt med plasten. Følg så anvisninger under. Dette er anbefalninger fra leverandør, men dette er for varmepresse. Har du andre stryke/varme gjenstander (strykejern etc) så må du gjerne beregne noe lenger tid for å få festet det godt. Skulle du oppleve at vinylen løsner litt i vask så kan du lett feste den igjen ved å stryke/presse over på nytt. 

HTV Smooth

Tykkelse: 42 micron (96 med plastfilm)

Skjæreinstilling Cameo: Knivinstilling: 2, Tykkelse: 6, Fart: 8

Temperatur: 160 gr C

Pressetid: 15-25 sek (avhengig av varmeutstyr), men noe lenger med strykepresse og strykejern. Fast underlag anbefales. Bruk godt press!

Cold peel (la plastfilmen kjølne før den trekkes av)

Press i 15-30 sek (gjerne lengre tid ved bruk av strykepresse og strykejern) etter at plastfilmen er trukket av for å feste vinylen ekstra. 

SJEKK alltid at vinylen er godt festet i stoffet. Du skal se kontur av stoffet i vinylen. Bruk feks neglen men pass på så du ikke brenner deg. Stryk igjen hvis det trenger å festes bedre. 

HTV Hot Flex Smooth: Samme instillinger som HTV Smooth

HTV Glitter

Tykkelse: 264 micron (354 med plastfilm)

Skjæreinstilling Cameo: Kniv: 3, Tykkelse: 33, Fart: 5

Temperatur: 160 gr C

Pressetid: 20 - 25 sek (avhengig av varmeutstyr), men  noe lenger med strkepresse og strykejern. Fast underlag anbefales. Bruk godt press!

Cold peel (la plastfilmen kjølne før den trekkes av)

Press i 20 -45 sek (gjerne lengre tid ved bruk av strykepresse og strykejern) etter at plastfilmen er trukket av for å feste vinylen ekstra.

SJEKK alltid at vinylen er godt festet i stoffet. Bruk feks neglen men pass på så du ikke brenner deg. Stryk igjen hvis det trenger å festes bedre. 

HTV Flock

Tykkelse: 500 micron (566 med plastfilm)

Skjæreinstilling Cameo: Kniv: 4, Tykkelse: 33, Fart: 6 

Temperatur: 160 gr C

Pressetid: 20-25 sek (avhengig av varmeutstyr), men noe lenger med strykepresse og strykejern. Fast underlag anbefales. Bruk godt press!

Cold peel (la plastfilmen kjølne før den trekkes av)

Press i 20-30 sek (gjerne lengre tid ved bruk av strykepresse og strykejern) etter at plastfilmen er trukket av for å feste vinylen ekstra. 

HTV Speil

Tykkelse: 32 micron (82 med plastfilm)

Skjæreinstilling Cameo: Knivinstilling: 2, Tykkelse: 14, Fart: 8

Temperatur: 140 gr C (Ikke bruk for mye varme da speilvinylen krøller seg når den blir for varm. 

Pressetid: 10-15 sek (avhengig av varmeutstyr), men gjerne noe lenger med strykepresse og strykejern. Fast underlag anbefales. Bruk godt press!

Warm peel (Trekkes av mens plastfilmen er varm, men forsiktig så du ikke brenner deg!)

Press i 10-15 sek etter at plastfilmen er trukket av for å feste vinylen ekstra. Her må du passe på å ikke stryke for lenge siden for mye varme vil krølle vinylen!! mulig du må beregne noe ekstra tid ved bruk av strykepresse og strykejern. 

HTV Reflex

Tykkelse: 125 micron (180 med plastfilm)

Skjæreinstilling Cameo: Knivinstilling: 2, Tykkelse: 15, Fart: 8

Temperatur: 160 gr C

Beskyttelsesfilm må trekkes av før cutting. Den kan være litt vanskelig å se men bruk en spiss gjenstand i hjørnet så vil den løsne.(Beskyttelsefilmen er over vinylsiden på arket) 

Pressetid: 20-25 sek (avhengig av varmeutstyr), men gjerne noe lenger medstrykepresse og strykejern. Fast underlag anbefales. Bruk godt press!

Cold peel (la plastfilmen kjølne før den trekkes av)

Press i 20-45 sek (gjerne lengre tid ved bruk av strykepresse og strykejern) etter at plastfilmen er trukket av for å feste vinylen ekstra. 

SJEKK alltid at vinylen er godt festet i stoffet. Bruk feks neglen men pass på så du ikke brenner deg. Stryk igjen hvis det trenger å festes bedre. 

HTV Hologram

Tykkelse: 32 micron (82 med plastfilm)

Skjæreinstilling Cameo: Knivinstilling: 2, Tykkelse: 14, Fart: 8

Temperatur: 155 gr C 

Pressetid: 10-15 sek (avhengig av varmeutstyr), men gjerne noe lenger med strykepresse og strykejern. Fast underlag anbefales. Bruk godt press!

Warm peel (Trekkes av mens plastfilmen er varm, men forsiktig så du ikke brenner deg!)

Press i 10-20 sek etter at plastfilmen er trukket av for å feste vinylen ekstra. Her må du passe på å ikke stryke for lenge siden for mye varme vil krølle vinylen!! mulig du må beregne noe ekstra tid ved bruk av strykepresse og strykejern. 

HTV Glow in the dark

Skjæreinstilling Cameo: Knivinstilling: 3, Tykkelse: 11, Fart: 7

Temperatur: 155 gr C

Beskyttelsesfilm må trekkes av før cutting. Den kan være litt vanskelig å se men bruk en spiss gjenstand i hjørnet så vil den løsne.(Beskyttelsefilmen er over vinylsiden på arket) 

Pressetid: 10-20 sek (avhengig av varmeutstyr), men gjerne noe lenger medstrykepresse og strykejern. Fast underlag anbefales. Bruk godt press!

Cold peel (la plastfilmen kjølne før den trekkes av)

Press i 10-20 sek (gjerne lengre tid ved bruk av strykepresse og strykejern) etter at plastfilmen er trukket av for å feste vinylen ekstra. 

SJEKK alltid at vinylen er godt festet i stoffet. Bruk feks neglen men pass på så du ikke brenner deg. Stryk igjen hvis det trenger å festes bedre, men forsiktig så ikke vinylen smelter