top of page
logoutenamariasgråbakgrunn_edited.png

ADHD & Autismespekterforstyrrelser
Nevro-utviklingsforstyrrelser

logoutenamariasgråbakgrunn_edited_edited

Bakgrunnen for å etablere bedriften Amari AS, var å kunne bidra positivt i forhold til mennesker med Nevro -utviklingsforstyrrelser, med hovedvekt på ADHD og Autismespekterforstyrrelser.

* "Nevro-utviklingsforstyrrelser er tilstander der nevrologisk og psykologisk utvikling er forsinket eller avvikende fra tidlig barndom. De vanligste nevroutviklingsforstyrrelsene er ADHD, Tourettes syndrom og autismespekterforstyrrelser."

                                Kilde: Statped

Mer fakta finnes på statped og andre sider som Autismeforeningen i Norge ADHD Norge , Norsk Tourette Forening m.fl.

logoRegnbuekattMysenstoffogsymaskinerutstyrkattoghundADHDautismeBlåBakgrunn.jpg
bottom of page