top of page
logoutenamariasgråbakgrunn_edited.png

Generell informasjon om hva det innebærer å være fôrvert,  hva som kreves av en oppdretter med stamnavn, tilknyttet ett forbund og som selger kattunger MED stamtavle.
Informasjonen kan også betraktes som tips og råd til kattungekjøpere som ønsker seg en (rase) kattunge

logoutenamariasgråbakgrunn_edited_edited

Fôrvert

Å være fôrvert for en rasekatt vil i korte trekk si at en oppdretter overlater en rasekatt til en person/familie mot en mindre sum/individuell avtale.

 • Betalingen * for rasekatten blir i hovedsak bli den jobben fôrfamilien utfører når de steller og følger opp ett på forhånd avtalt antall kull, for oppdretter.

Når fôrkatten har fått de kullene som er avtalt, f.eks. 3,  kastreres/steriliseres  hun, og eierskapet overføres i sin helhet til fôrverten.

* Vanlig pris på en bengalkatt, se annet sted på siden

 

Fôrvertsavtaler inngås mellom oppdretter og fôrvert, avtalene er ulike og er satt opp på bakgrunn anbefalte rettningslinjer og hva den enkelte oppdrett har behov for.

 

Det er anbefalt å ha en skriftlig avtale/kontrakt, både i forhold til fôrvert og oppdretter, slik at  det ikke oppstår tvil om innholdet og forpliktelsene  avtalen inneholder. Misforståelser og glemsel forekommer også  og kan forhindres ved å vise til en skriftlig avtale. 

 Etter at fôrkatten har fått f.eks 3 kull,  som oppdretter har full råderett over (noen selges av oppdretter, noen skal kanskje brukes videre i oppdrettet). Steriliseres/kastreres fôrkatten og eierskapet overføres i sin helhet til fôrvertene.

Skal du kjøpe en bengalkatt, eller en annen rasekatt?

Her har vi skrevet ned litt informasjon som kan være nyttig, spesielt når det gjelder kattungeselgeree/oppdrettere som segler med stamtavle.

 • En rasekatt koster mellom 7 og 40 000 kroner avhengig av rase og om det er en katt som selges som utstillings-, / kosekatt, eller en katt som skal brukes i avl.

 • En bengalkatt som selges til kos/utstilling (kattungen er/eller blir sterilisert/kastrert), koster i dag mellom 12 000 og 25 000 avhengig av variant eller fargetype

 • Snittprisen for en "vanlig" brunspottet bengalkattunge som selges MED stamtavle, ligger på rundt 15 000 kr.   Stamtavlen viser at katten kommer fra en oppdretter i som er registrert i, og har Stamnavn* i ett forbund,  f.eks. NRR (Norske Rasekatters Riksforbund).

 • At katten selges med stamtavle innebærer ikke bare at kattungekjøpere får med en liten bok med stempel, der kattungens forfedre er listet opp.

 •  En stamtavle er ikke verdt så mye i seg selv, og koster ikke all verden for en oppdretter å rekvirere fra forbundet. Prisen oppdretter betaler for hver stamtavle, er rundt 500 kr. Det er ikke mulig å "bestille" stamtavle og få den tilsendt, uten at alle forpliktelser oppdretter har i forholdt til forbundets reglement.

 • For kattungekjøper er det det  som FØLGER stamtavlen som er viktig, ikke selve heftet. Stamtavlen er ett bevis for at oppdretter følger de nasjonale og internasjonale reglene som er satt, først og fremst for å beskytte avlskattene mot "rovdrift". Men også for å hindre avl som bærer på arvelige sykdommer. At avlsdyr er friske og egnet til avl mm.

 • At katten selges MED stamtavle innebærer altså at oppdretter følger bestemte regler satt av komiteer og utvalg bestående av bl.a. veterinærer og andre dyreeksperter i  ett  internasjonalt  forbund.  NRR er f.eks. tilknyttet FIFe . Reglene i FIFe er utarbeidet på bakgrunn av langvarig av erfaring, bred kunnskap, internasjonal forskning.

FIFe = Fédération Internationale Féline er en ideell organisasjon med offisielt sete i Luxembourg. Tittelen kan oversettes til  "United Nations of Cat Federations" / Forente nasjoners katteforbund. Faktisk er det en føderasjon av nasjonale medlemmer som for tiden representerer 40 land med 42 fullverdige medlemmer, ett antall som fortsetter å vokse. Disse medlemsorganisasjonene har valgt å følge ett felles sett med regler, når det gjelder rasestandarder, avl og registrering, katterinavn, utstillinger, dommere og dommerstudenter . Denne felles interessen har gjennom årene blitt konsolidert for å skape den høye standarden og internasjonale omdømmet til FIFe. Kilde

Rasekatt pris

Fôrvertavtale

Selv om alle fôravtaler er forskjellige, består de fleste av noen felles komponenter. Vi velger å beskrive hva det innebærer på generelt grunnlag.

 

En fôravtale kan imidlertid ikke bryte med FIFes eller annet forbunds, sine bestemmelser  - Andre internasjonale katteforbund er  -TICA  -  WCF - CFA - CFF).

 

Hovedpunktene er også grunnlaget for fôravtaler vi vanligvis inngår med fôrverter tilknyttet vårt oppdrett.

Her kan du laste/lese om ned NRRs veiledende punkter til en fôravtale.

 

Fordeling av utgifter mellom oppdretter og fôrvert i avtaleperioden: 

Fordeling av utgifter når det gjelder fôrkatten

 • Det er vanlig at fôrfamilien står for utgifter til det daglige kattehold, som mat, kattesand, leker, årlige vaksiner og andre veterinærbesøk som ikke omhandler parring/drektighet/fødsel/barselstid. Forsikringsutgiftene deles gjerne, fôrvert holder veterinær- og livsforsikring, mens avlsforsikring, kullforsikring, tapt avlsverdiforsikring og andre avlsrelaterte forsikringer dekkes av oppdretter. 

 • Mens oppdretter står for utgifter som knyttes direkte til avl. Det er oppdretters oppgave å finne en passende partner/far til kullet og dekke parringskostnader for bruk av hankatt fra ett annet oppdrett, og  til utgifter rettet mot svarnger skap, barsel og fødselstid, inkludert  helsekontroll av kattungene hos veterinær (oppdretters veterinær).

 • Oppdretter dekker også tester og besøk til spesialklinikker for å utføre helsekontroller . Avlsfrosikring/kattungeforsikring bekoster oppdretter.

 • Ønsker oppdretter at fôrkatten skal stilles ut, dekker de utgifter til påmeldiing og evnt reise hvis forvert kun reiser med forkatten.

 • Vårt oppdrett tar eventuelt med fôrkatten på utstilling selv, når vi reiser. Fôrvert må gjerne være med, men dekker i såfall egne utgifter til reise og opphold. Vi forlanger aldri at fôrvert reiser på utstilling med katten alene.  

Det er oftest fôrvert sin oppgave å bringe katten til oppdretter når det er tid for parring. Det er nødvendig for kattene å være sammen noen dager for å sikre at alt klaffer, før fôrvert henter hunkatten hjem igjen. Ved veterinærbesøk og andre avtaler som gjelder avl, bringes katten til oppdretter. Ønsker fôrvert å være med katten til undersøkelse, kan det avtales og de kan f.eks. møtes direkte på avtalt klinikk. 

Hva er grunnlaget for prisen på en bangalkattunge eller en annen rasekatt?

En rasekatt er som nevnt en katt som selges MED en stamtavle. Oppdretter må da følge bestemmelsene som er satt av FIFe, noe som innebærer en del oppgaver som koster penger. Vi nevner noen her:

 •  Alle rasekatter som skal brukes i avl må være godkjent til bruk av avl av forbundet.

  • Stamklasse:  Det er kun katter som er ført i stamklasse 1  som kan benyttes som avlskatter i NRR (mulig andre forbund har andre benevnelser). Det er oppdretter av katten som avgjør om en rasekatt skal føres i stamklasse 1 eller stamklasse 2.  Kattunger som selges til kos/utstilling føres i Stamklasse 2. Stamklasse 3 er for katter som iflg NNR ikke er egnet til avl pga sykdom. Kattunger som selges til en registrert oppdretter, som planlegger å bruke katten i sitt avlsprogram, må være ført i stamklasse 1. En bengalkatt som selges i stamklasse 2, koster ca 15000 kr. En katt som selges til avl, i stamklasse 1, koster mye mer, ikke sjelden det dobbelte. Dette fordi det kreves mer av en katt som selges til avl, og fordi alt arbeidet en oppdretter har lagt ned i sitt avlsprogram, for å få frem sine "linjer" er en svært tidkrevende og dyr prosess. Mange oppdrettere ønsker heller ikke å dele linjene de arbeider med til for mange oppdrettere. Det kan derfor være vanskelig å kjøpe en god, egnet avlskatt som en oppdretter mener passer deres avlsarbeid og som innehar kvaliteter i forhold til rasestandaren det er grunnlag for å bygge videre på. 

  • Katter som er ført i stamklasse 1, trenger også en helseattest, hvor veterinæren har gått gjennom bestemte sjekkpunkter. Resultatet av undersøkelsen må dokumenteres ovenfor forbundet

  • De fleste rasekatter har en eller flere genetiske sykdommer som den enkelte rase er mer disponert for enn andre raser. Noen av disse tilstandene kreves det en gentest for å bekrefe eller avkrefte, andre sykdommer kreves det jevnlig spesialundersøkelse til for å forebygge. Dette er tester og undersøkelser som koster en del penger,  alle seriøse oppdrettere må inkludere disse utgiftene i sitt budsjett. Resultatet av testene sendes ofte direkte fra veterinæren som utførte testen til spesielle internasjonale databaser oppdrettet av f.eks FIFe  . HCM er eksempel på en hjertelidelse som forekommer hos bengalkatter. For å hindre at syke katter brukes i avl, må de jevnlig til hjertespesialist, som utfører en UL, for å undersøke om katten har HCM. Siden HCM kan utvikles, og oppdages på UL sent i livet, må kattene jevnlig scannes. En UL sjekk koster ca 2000 kr

 • Medlemskap i lokal katteklubb
  • Under arbeid, merutfyllende beskrivelse følger

   Forsikring

   • Veterinærforsikring​

   • Livsforsikring

   • Avlsforsikring

   • Kullforsikring

   • Sjult feil forsikring

  • Utstillingskostnader

  • Importkostnader

  • Veterinærkostnader

  • Arbeid som legges ned i å fordype seg i f.eks. genetikk

Dette er kostnader som kreves for å kunne selge kattunger med en stamtavle. 

De fleste av disse kostnadene trenger ikke en kattungeselger som tilbyr kattunger uten stamtavle å tenke på. En kattunge uten stamtavle, defineres forøvrig som en huskatt, uavhengig av hvem og hva foreldrene er og utseende til katten.

Hva er en rasekatt?

 • En rasekatt er en katt som er registrert i en stambok og kan bevise det med en stamtavle utstedt av ett forbund som f.eks. NRR.

 • Stamtavlen viser en katt sin avstamning i mange generasjoner bakover.

 • Stamtavlen er også et dokument som kan beskrives om en attest eller ett kvalitetsbevis for oppdretteren. Dette fordi en oppdretter som ikke har fulgt e til en hver tid gjeldene regler for avlsarbeid, heller ikke har mulighet til å bestille stamtavler på ett kull. Kriteriet for å kunne hente ut stamtavler på kattungene, er at alle kriterier er fulgt, dokumentert og sendt inn til  f.eks. NRR.

 • . Stamtavlen er også ett dokument som viser at oppdrettere har arbeidet for å avle fram en katt med et bestemt utseende, slik det er spesifisert i standarden for rasen.

En huskatt er en katt som ikke har stamtavle -

 • Selv om begge foreldrene er rasekatter, er ikke deres avkom en rasekatt hvis den ikke har en stamtavle. 

 • En katt som har ett utseende som stemmer på en prikk med en bestemt katterase, er ikke en rasekatt hvis den ikke har stamtavle.

 • Om du har en huskatt som du vil stille ut på en katteutstilling, må katten registreres hos NRR, slik at den får et Huskattbevis.

 • Skjema for å registrere huskatt finner du på Skjema-siden til NNR

   

 • Det er egne klasser for huskatter på NRR sine utstillinger. De er inndelt i langhårskatter og korthårskatter.

 • De kan ikke få sertifikater, slik som rasekattene, men de kan bli BIS (Best in Show)

 • Alle katter som skal delta på utstilling må være vaksinert etter NRRS/FIFes regler, og de må være ID-merket.  For huskatt gjelder også at etter fylte 10 måneder må de være kastrert.

 • Kattene er delt i 4 kategorier, hvor kattene i hver av kategoriene konkurrerer mot hverandre og til den avsluttende konkurransen, Best In Show (BiS) på utstillingen.                                 Kilde: NRR

Hva er en huskatt?

Hva vil det si for en oppdretter å være medlem i ett forbund som f.eks NRR?

 • Ved å være medlem, og ha stamnavn* i ett forbund og dermed ha mulighet til å rekvirere stamtavler til sine kattunger forplikter oppdretter seg til å følge deres vedtekter i  sitt avlsarbeid.

 •  Bestemmelsene er bl.a. satt til beste for kattene.  Oppdrettere som følge reglene i sitt avlsarbeid, arbeider systematisk for å for å bevare og fremme den enkelte avlskatts  og deres avkom sin helse, de tilstreber også  jobbe for å innenfor rasestandarden til den akutelle rasen.

 •  Fife/NRRs, og andre forbunds bestemmelser er også dannet for å beskytte avlskatter mot:  

  • at rasekatter brukes "avlsmaskiner" og hindre "kattungefabrikker".

  • har krav om at enhver avlskatt må godkjennes etter visse kriterier, av veterinær, før de kan brukes i avl,

  • krever at avlskatter testes for sykdommer som ofte forekommer i bestemte raser (NNR har en liste som sier hva, hver enkelt rase skal testes for)

  • krever at alle kattunger skal  igjennom minst en helsekontroll hos veterinær før de leveres til nye eiere der følgende krysses av:

   • Kattungen er vaksinert mot kattepest og katteinfluensa​

   • Har gjennomgått  3 ormekurer (også innekatter) før levering.

   • leveres med ID chip under huden (Microship)

   • Veterinær fyller også ut en helseattest, f.eks. helseattesten fra NNR. Denne attesten skal være fersk når kattungen overleveres til nye eiere (ikke mer enn 3 uker gammel)

  • At stamtavle, eller bekreftelse på at stamtavle er under utarbeidelse fra forbund, følger med kattungen til nye eiere. 

IMG_5781.heic

Vår kjære, gode,  vakre, atletiske og sprelske brunspottede sølvjente Opera Olivia "Sølvi" er solgt. Hun flytter til Hammerfest før jul 2022<3 

Kostnader  ved kjøp av katt?

 • I tillegg til prisen, må kattungekjøper påregne kostnader til å sterilisere/kastrere kattungen før den er ca 4-8 mnd. 

 • Noen oppdrettere selger kattunger ferdig kastrert, mot at de går litt opp i pris.

 • Når en kattunge kan kastreres/steriliseres er det veterinæren som skal utføre inngrepet som avgjør. Noen veterinærer mener at det er best for kattungen at den er litt eldre, og større fysisk, enn en kattunge på 12-15 uker, før de ønsker å utføre inngrepet. De kan også argumentere med at de mener urinveiene til katten har godt av å være godt utviklet for å minske sjansen for plager i urinveiene senere i livet. Andre veterinærer har god erfaring med å kastrere små kattunger (12-16 uker gamle).

  • Både oppdretter og kattungekjøper må altså lytte til sin lokale veterinær sin anbefaling ang op

283463703_414844757149574_6590914913969150477_n.jpg