Transparent applikasjonstape for å overføre dine utskjæringer til der du ønsker å feste vinylen. hhv både bil, skilt, dører, vegg osv.

Fungerer til både våt og tørr applisering der du behøver å se nøyaktig hvor du skal feste dette. Medium heft på denne applikasjonstapen og vi kan også skaffe både svak og sterk heft / lim ved behov.